Opetusalan viranomaiset ja koulutuksen tuhottu tasa-arvo

Tuoreen tutkimustiedon mukaan poikien taitotaso matemaattisissa ja muissa luonnontieteellisissä aineissa on suorastaan romahtanut suomalaisissa kouluissa. Sukupuolineutraaliutta /sensitiivisyyttä korostavat metodit, joiden nimeen etenkin Opetushallitus on viime vuosina vannonut, eivät näytä edistävän koulutuksen tasa-arvoisuutta, vaan päinvastoin ovat heikentäneet poikien oppimistuloksia ja koulumenestystä entisestään. Suomen kaltaisella pienellä maalla ei ole varaa haaskata poikien…

Continue reading

Miesten tasa-arvo ry tuomitsee Ville Niinistön seksistiset vihapuheet

Vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Niinistö syyttää tuoreessa kirjoituksessaan suomalaisia miehiä naisten seksuaalisesta häirinnästä ja vaatii, että suomalaisten miesten olisi muutettava tapojaan. Niinistö siis kylmästi leimaa kaikki suomalaiset miehet ahdistelijoiksi muutamien yksilöiden (väitettyjen) tekojen vuoksi. Kuitenkin vielä viime vuoden lopulla Ville Niinistö tuomitsi yhdessä muiden eduskuntapuolueiden puheenjohtajien kanssa kokonaisten kansanryhmien leimaamisen…

Continue reading

Eduskunta historiaa uudelleenkirjoittamassa

Vuosi 1906 on erittäin merkittävä merkkipaalu Suomen poliittisessa historiassa, sillä tuolloin säädettiin maassamme laki yleisestä ja yhtäläisestä äänioikeudesta. Samalla säätyvaltiopäivät korvattiin yksikamarisella Eduskunnalla. Suomesta tuli kerta heitolla demokratian ja tasa-arvon edelläkävijä maailmassa. Tämän saavutuksen voisi luulla olevan kansallisen ylpeyden aihe. Suomen Eduskunta ei kuitenkaan vietä tänä vuonna yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden…

Continue reading

Miesten tasa-arvo ry:n kannanotto hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan 2016 – 2019

Miesten tasa-arvo ry 24.5.2016  HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMA 2016 – 2019  Miesten tasa-arvo ry lausuu hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta vuosille 2016 – 2019 seuraavaa:  1. Ohjelmassa edelleen kahtiajako mies- ja naisnäkökulmaan  Tasa-arvo käsitteenä tarkoittaa jo lähtökohtaisesti sekä naisten että miesten tasa-arvoista kohtelua. Ohjelmassa on kuitenkin edelleen ja perinteisellä tavalla käsitelty erikseen mm. naisiin kohdistuvaa väkivaltaa sekä asiatasolla että…

Continue reading

Rajoituksia kuville

Kolumnikuvilla on kuitenkin tietynlaisia rajoituksia. Ensinnäkin kuvan koko pitää säätää siten, että se vastaa täsmälleen yhden kolumnin kokoa, joka taas vaihtelee sen mukaan kuinka monta rinnakkaista kolumnia haluaa. Esimerkiksi tämä kolumnin koko on 600 x 330 px.

Continue reading

Kuvia kolumniin

Kolumnit vaikuttavat hyvältä keinolta ylläpitää tiettyjä sisältöjä etusivulla. Kolumneja saa käytännössä rajattoman määrän, ja rinnakkaisten kolumnien määrä on säädettävissä. Kolumneissa voisi toteuttaa mm. mainitsemasi menovinkit sekä joidenkin kestoaiheiden/keskeisten sisältöjen pitämien näkyvissä.

Continue reading

Yksi iso kuva?

Sen takia itse näen että tyylikäs tulos voitaisiin saavuttaa esimerkiksi käyttämällä näiden demokuvien tapaista ratkaisua, eli että kuvat ovat leikkauksia yhdestä isommasta kuvasta. Tosin sekään ei toki takaa että taustan väri on yhtenäinen. Kuvien valinta on siis ratkaisevaa.

Continue reading

Värit pitää valita huolella

3

Kolumnikuvien värit tuottavat myös rajoituksia. Kaikissa kolumneissa on samat tekstiasetukset, eli tekstin väri on kaikissa sama. Sen takia jokaisen kuvan pitäisi väreiltään olla sellainen, että teksti erottuu taustasta.