Opetusalan viranomaiset ja koulutuksen tuhottu tasa-arvo

Tuoreen tutkimustiedon mukaan poikien taitotaso matemaattisissa ja muissa luonnontieteellisissä aineissa on suorastaan romahtanut suomalaisissa kouluissa. Sukupuolineutraaliutta /sensitiivisyyttä korostavat metodit, joiden nimeen etenkin Opetushallitus on viime vuosina vannonut, eivät näytä edistävän koulutuksen tasa-arvoisuutta, vaan päinvastoin ovat heikentäneet poikien oppimistuloksia ja koulumenestystä entisestään. Suomen kaltaisella pienellä maalla ei ole varaa haaskata poikien…

Continue reading

Miesten tasa-arvo ry tuomitsee Ville Niinistön seksistiset vihapuheet

Vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Niinistö syyttää tuoreessa kirjoituksessaan suomalaisia miehiä naisten seksuaalisesta häirinnästä ja vaatii, että suomalaisten miesten olisi muutettava tapojaan. Niinistö siis kylmästi leimaa kaikki suomalaiset miehet ahdistelijoiksi muutamien yksilöiden (väitettyjen) tekojen vuoksi. Kuitenkin vielä viime vuoden lopulla Ville Niinistö tuomitsi yhdessä muiden eduskuntapuolueiden puheenjohtajien kanssa kokonaisten kansanryhmien leimaamisen…

Continue reading

Eduskunta historiaa uudelleenkirjoittamassa

Vuosi 1906 on erittäin merkittävä merkkipaalu Suomen poliittisessa historiassa, sillä tuolloin säädettiin maassamme laki yleisestä ja yhtäläisestä äänioikeudesta. Samalla säätyvaltiopäivät korvattiin yksikamarisella Eduskunnalla. Suomesta tuli kerta heitolla demokratian ja tasa-arvon edelläkävijä maailmassa. Tämän saavutuksen voisi luulla olevan kansallisen ylpeyden aihe. Suomen Eduskunta ei kuitenkaan vietä tänä vuonna yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden…

Continue reading

Miesten tasa-arvo ry:n kannanotto hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan 2016 – 2019

Miesten tasa-arvo ry 24.5.2016  HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMA 2016 – 2019  Miesten tasa-arvo ry lausuu hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta vuosille 2016 – 2019 seuraavaa:  1. Ohjelmassa edelleen kahtiajako mies- ja naisnäkökulmaan  Tasa-arvo käsitteenä tarkoittaa jo lähtökohtaisesti sekä naisten että miesten tasa-arvoista kohtelua. Ohjelmassa on kuitenkin edelleen ja perinteisellä tavalla käsitelty erikseen mm. naisiin kohdistuvaa väkivaltaa sekä asiatasolla että…

Continue reading

Miesten tasa-arvo ry:n kirjalliset kommentit hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan (STM 107:00/2011)

Yleistä Hallituksen tasa-arvo-ohjelman keskeisin ongelma on se, että sen on todellisuudessa yksipuolinen naisasiaohjelma, ja vasta toissijaisesti, jos sittenkään tasa-arvo-ohjelma. Miesten tasa-arvo-ongelmat ja oikeudet on perinteiseen tapaan jätetty vaille huomiota. Jos hallituksen tavoitteena on oikeasti edistää sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista Suomessa, on sen laadittava sellainen ohjelma, joka huomioi miesten aseman ihan…

Continue reading